دوره های طب سوزنی با استفاده از اساتید مجرب و با همکاری موسسات آموزشی معتبر دارای مجوز و با مشارکت آموزشگاه ورزمان برگزار می شود.

دوره آموزش طب سوزنی پیشرفته با مدرک بین المللی

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، طب سوزنی عبارت است از فرو بردن سوزنهای مخصوص در نقاط خاصی از بدن. این نقاط بر روی م سيرهای ویژه حركت انرژی حياتی در بدن قرار دارند، و این عمل به منظور د ستيابی به سلامت و ارتقاء آن انجام می شود.انرژی حياتی بدن "چی" ناميده شده و مسيرهای مذكور "مریدین" نام دارند.

دوره آموزش طب سوزنی مقدماتی با مدرک بین المللی

دوره جامع و کامل آموزش طب سوزنی پیشرفته با مدرک معتبر بین المللی

تماس با ما (واتساپ)

کارشناسان آموزش در آموزشگاه ورزمان در ساعات اداری با شماره موبایل 09193006402 آماده خدمت رسانی به شما هنرجویان عزیز در اپلیکیشن واتساپ می باشند.