آموزشگاه ورزمان,ماساژ سوئدی,دانلود رایگان نمونه سوالات ماساژ سوئدی فنی و حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات ماساژ سوئدی فنی و حرفه ای

برای پست امروز دانلود رایگان نمونه سوالات ماساژ سوئدی فنی و حرفه ای برای آزمون آنلاین یا تئوری خدمت شما عزیزان آماده شده است.سوالات تستی ماساژ سوئدی فنی و حرفه ایکه پیش روی شما فقط به عنوان نمونه سوال و آشنایی است و با توجه به آموخته های خود در کلاس می توانید به آن ها پاسخ دهید.

1- ماساژسوئدی در کدام قرن شناخته شد؟
الف - قرن 19
ب - قرن 18
ج - قرن 20
د - قرن 17
2 - اولین بار ماساژ سوئدی توسط چه کسی و در چه سالی مورد مطالعه قرار گرفت ؟
الف - برادران تیلور 1776
ب - هنری لینک 1839
ج - هنری لینک 1800
د - برادران تیلور 1850
3 - اولین بار ماساژ سوئدی با چه نامی ابداع شد ؟
الف - ماساژ درمانی
ب - ماساژ شیاتسو
ج - ماساژ تایلندی
د - پزشکی ژیمناستیک
4 - بهداشت محیط انجام ماساژ به چه طریقی انجام می شود ؟
الف - استفاده از مواد یکبار مصرف
ب - ضد عفونی کردن مکان و محیط بعد از هر بار استفاده
ج - بستن محیط کار و عدم رفت و آمد غیر ضروری
د - استفاده از مواد یکبار مصرف، ضد عفونی کردن مکان و محیط بعد از هر بار استفاده
5 - لباس مشتری باید از چه نوعی باشد ؟
الف - لباس ساده ، آزاد ، نخی و یکبار مصرف
ب - لباس رنگی و تنگ
ج - لباس دلخواه مشتری
د - لباس ساده و پنبه ای
6 - بهتر است بعد از بیان خواسته های مشتری شما چه کاری انجام دهید ؟
الف - گوش فرا دهید و به او لبخند بزنید.
ب - خواسته های او را گوش دهید و در برگه یادداشت کنید. 
ج - فقط شنونده باشید تا صحبت هایش تمام شود. 
د - گوش فرا دهید به او و لبخند بزنید، فقط شنونده باشید تا صحبت هایش تمام شود.
7 - در اجرای فنون این تکنیک از روان کننده استفاده نمی شود ؟
الف - فریکشن
ب - استروکینگ
ج - پتریساژ
د - ویبریشن
8 - معنی حرکت پتریساژ کدام است ؟
الف - مالشی
ب - لرزشی
ج - فشاری
د - مشت ومال
9 - کدام حرکت را نباید بر روی کودکان انجام داد ؟
الف - استروکینگ
ب - افلوراژ
ج - پتریساژ
د - پرکاشن
10 - حرکات مشت و مال را با کدام قسمت بدن بر روی فرد ماساژ گیرنده انجام می دهیم ؟
الف - انگشتان پا
ب - تیغه دست
ج - انگشتان دست ، کف دست ، شست های دست
د - ساق دست
11 - در این تکنیک انگشتان دست کمی جمع شده و یک حفره خالی مانند فنجان در کف دست ایجاد می کند و ضربه می زند ؟
الف - چاپ چاپ
ب - کاپینگ
ج - هکینگ
د - نیشگون
12 - ماساژ سوئدی با چه حرکاتی ترکیب شده است ؟
الف - حرکات عضلات
ب - حرکات پاسیو
ج - حرکات تاندون ها
د - حرکات کل بدن
13 - لمس ارام و سرخوردنی که برای آرامش بافت نرم می باشد ویژگی کدام حرکت است ؟
الف - افلوراژ
ب - پتریساز
ج - فریکشن
د - تاپوتمنت
14 - کدام حرکت به افزایش جریان خون زیر پوستی کمک می کند ؟
الف - تاپوتمنت
ب - پتریساژ
ج - افلوراژ
د - فریکشن
15 - به حرکات کوبشی که ضربات کوتاه و متناوب با دستان است گفته می شود ؟
الف - افلوراژ
ب - تاپوتمنت
ج - فریکشن
د - پتریساژ
16 - حرکت تاپوتمنت را با کدام قسمت بدن انجام می دهند ؟
الف - ساق دست ، کف پا
ب - نوک انگشتان
ج - مشت ، انگشتان ، کناره دست و کف دست
د - ساق دست ، کف پا، دستان ، انگشتان و کناره دست
17 - تکنیک های مورد استفاده در ماساژ سوئدی چند مورد است ؟
الف - 5 تکنیک
ب - 2 تکنیک
ج - 4 تکنیک
د - 6 تکنیک
18 - ریشه کلمه ماساژ از کجا آمده و به چه معنی می باشد؟
الف - از چین و به معنی حرکت دادن
ب - از هندوستان و به معنی ورز دادن
ج - از یونان و به معنی ورز دادن
د - از ایران و به معنی مشت و مال
19 - در فرانسه کلمه ماساژ چگونه تلفظ می شود؟
الف - Masser
ب - Massn
ج - Maken
د - Massa , Massin
20 - کدام یک از موارد زیر مربوطه به متغیرهای ماساژ می باشد؟
الف - فشار یا عمق، جهت، ریتم یا سرعت، Media
ب - حرکت، سر دادن، فشردن
ج - مچاله کردن، گرم کردن، سرد کردن
د - فشار با دست، فشار با آرنج، حرکت نیدینگ
21 - در ماساژ ریلکسیشن میزان فشار چگونه می باشد؟
الف - کم تا زیاد
ب - متوسط تا زیاد
ج - کم تا متوسط
د - متوسط تا کم
22 - Media چیست و در ماساژ چه کاربردی دارد؟
الف - چوب ماساژ می باشد و جهت ماساژ کف پا استفاده می شود.
ب - به تخت ماساژ گفته می شود و جهت ماساژ کل بدن استفاده می شود.
ج - ماده ای که حین ماساژ جهت تسهیل تکنیک های دست استفاده می شود.
د - به ملحفه ای گفته می شود که روی فرد ماساژ گیرنده می اندازند و تا اتمام ماساژ استفاده می شود.
23 - جهت راحتی فرد ماساژ گیرنده می توان نواحی که روی انها ماساژ انجام نمی شود را با چه چیزی پوشاند؟
الف - دستمال کاغذی
ب - پارچه
ج - پتو
د - ملحفه و حوله
24 - چه زمانی به تکنیک های Stroke که (معادل Effleuraye است) افلوراژ اطلاق می شود؟
الف - زمانی که هدفمان دفع مایع میان بافتی به تورم و جریان لنف باشد.
ب - زمانی که هدفمان رفع اسپاسم و گرفتگی باشد.
ج - زمانی که هدفمان ریلکسیشن باشد.
د - زمانی که هدفمان درمان باشد.
25 - پخش کردن مدیا روی بدن ازتاثیرات کدام تکنیک ها می باشد؟
الف - Petrissage
ب - Compression
ج - Tapotemen
د - Stroke
26 - تکنیک های گروه Stroke ها اگر با ریتم آهسته و فشار کم اعمال شود، چه تاثیراتی دارد؟
الف - تحریکی
ب - کاهش درد
ج - ریلکسیشن و رفع اسپاسم
د - کاهش تورم
27 - تکنیک Fan جزء کدام گروه از تکنیک های ماساژ سوئدی می باشد؟
الف - Stroke
ب - Shaking
ج - Petissage
د - Compression
28 - معادل انگلیسی کلمه Petrissage چه می باشد؟
الف - Pickingup
ب - Wringing
ج - Rolling
د - Kneading
29 - معنی کلمه Kneadij چیست؟
الف - سر دادن
ب - ورز دادن
ج - فشار دادن
د - پرس کردن
30 - اجرای تکنیک Kneading به چه شکل می باشد؟
الف - به طور متناوب با حرکات دایره وار فشرده می شود و سپس فشار برداشته می شود.
ب - در یک نقطه با حرکت دایره ای فشار کامل اعمال می شود.
ج - کف دست روی بافت عضله به صورت عمودی فشار وارد می کند.
د - با آرنج دست روی یک نقطه فشار وارد کرده و پرس می کنیم.
31 - سرعت انجام تکنیک Kneading به چه شکلی می باشد؟
الف - سرعت تکنیک زیاد و فشار آن متوسط
ب - سرعت تکنیک کم و فشار آن کم
ج - سرعت تکنیک کم و فشار آن متوسط تا زیاد
د - سرعت تکنیک زیاد و فشار ان کم تا متوسط
32 - انگشت شست و اشاره به صورت C روی بدن قرار گرفته و با نزدیک شدن انگشت شست و اشاره به سمت هم عضله یا عضلات را گرفته و از استخوان بلند کرده سپس رها می کنیم. نام این تکنیک چیست؟
الف - Thousandnanal
ب - Figurent
ج - Kneading
د - Pickingup
33 - اولین تاثیر stroke سطحی را بگویید؟
الف - پخش کردن مدیا روی بدن
ب - ریلکس کردن فرد
ج - سرد کردن بدن
د - کااهش درد
34 - در ماساژ ریلکسیشن میزان فشار چگونه می باشد؟
الف - فشار زیاد
ب - فشار کم تا متوسط
ج - بستگی به شرایط فرد دارد
د - متوسط تا زیاد
35 - در چه تکنیک هایی نیاز به استفاده از روغن نیست ؟
الف تکنیک Stroke (کشیدن)
ب تکنیک Tapotement (طبل زدن)
ج تکنیک Friction (ساییدن)
د تکنیک Kneading
36 - نام تکنیکی که از گروه Tapotement می باشد و از بند داخلی دست و انگشت کوچک به صورت متناوب بر بدن ضربه می زد چه هست؟
الف - Slapping
ب - Pounding
ج - Hacking
د - Pincement
37 - گرفتن و تکان دادن روش اجرای کدام تکنیک ها می باشد؟
الف - Shaking
ب - Vibration
ج - Tapotement
د - Stroke
38 -اگر تکنیک های Stroke (کشیدن)با ریتم سریع و فشار زیاد اعمال شود چه تاثیراتی دارد؟
الف - تاثیرات تحریکی
ب - تاثیر روی پوست بدن
ج - تاثیر روی عضلات
د - ریلکسیشن و دفع مایع میان بافتی
39 - در چه تکنیک هایی بهتر است از پودر استفاده شود و یا روغن کمتر باشد؟
الف - Tapotement
ب - Stroke
ج - Petrissage
د - Shaking
40 - در این تکنیک که کمپرس از کف دست و یا مشت یا ساعد یا بافت تماس پیدا کرده ماسور فشار زیاد را اعمال کرده و بر می دارد؟
الف - Circular Compress
ب - Rolling Conpression
ج - Static Compression
د - Squeezing Compression

این عناوین را هم بخوانید