دانلود رایگان سوالات فروشنده گیاهان دارویی فنی و حرفه ای

دانلود رایگان سوالات فروشنده گیاهان دارویی فنی و حرفه ای

برای پست امروز دانلود رایگان سوالات فروشنده گیاهان دارویی فنی و حرفه ای برای آزمون آنلاین یا تئوری خدمت شما عزیزان آماده شده است.سوالات تستی فروشنده گیاهان دارویی فنی و حرفه ای پیش روی شما فقط به عنوان نمونه سوال و آشنایی است و با توجه به آموخته های خود در کلاس می توانید به آن ها پاسخ دهید.

- مصرف کمی از دارو با کدام درجه، بدن را دچار تغییر در افعال میکند و موجب اخلال میشود ولی منجر به مرگ نمیشود؟

الف) درجه یک

ب) درجه دو

ج) درجه سه

د) درجه چهار

2 - بهترین زمان برای برداشت اکثر گلها چه وقت میباشد؟

الف) پس از غروب آفتاب وقتی هوا خنک میشود

ب)بعد از طلوع آفتاب وقتی شبنم خشک میود

ج) قبل از طلوع وقتی هوا خنک است

د) هنگام ظهر وقتی گلها کاملاً باز و گرم شده است

3 - قرابادین به چه معنی است؟

الف) داروهای تک نسخه ای

ب) گیاهان دارویی

ج) داروهای سمی

د) داروهای ترکیبی

4 - کدام گزینه موالید ثلاثه را در بر میگیرد؟

الف) دریا، خشکی، هوا

ب) آب، خاک، آتش

ج) نبات، حیوان، جماد

د) هیچکدام

5 - معمولاً گل بنفشه با کدام گیاه اشتباه میشود؟

الف) ختمی زرد

ب) گل پنیرک

ج) گل گاوزبان

د) پرسیاوشان

6 - کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) تدبیر: اصلاح کردن دارو بطریقی

ب) ئتقلیه: سوزاندن با روغن، چرب کردن دارو و سوزاندن آن

ج) احراق: بریان کردن جسم در ظرفی

د) تشویه: قرار دادن دوا در جوف چیزی مثل سیب و بریان نمودن آن

7 - کدامیک از گیاهان زیر دارای اثر نیرودهنده مشابه زنجبیل است؟

الف) سورنجان

ب) خولنجان

ج) زردچوبه

د) زنیان

8 - کدام گزینه در مورد زیره صحیح است؟

الف) برگ آن دارای اسانس تیمول است

ب) ریشه آن دارای اسانس کارون است

ج) گل آن دارای تانن است

د) میوه آن دارای اسانس کارون است

9 - کدامیک از گیاهان زیر کاهنده قند خون و کلسترول است؟

الف) سورنجان

ب) علف چای

ج) سماق

د) عناب

10 - کدامیک از گیاهان زیر جزو گیاهان سمی هستند؟

الف) مامیران

ب)کندر

ج) پر سیاوشان

د) آنغوزه

11 - تاثیر دارو چگونه است؟

الف) ماده، صورت، کیفیت

ب) فقط با ماده

ج) فقط با کیفیت

د)هیچکدام

12 - کدامیک از موارد زیر در تعیین ماده موثره و ماندگاری گیاهان تاثیر بسزایی دارد؟

الف) خشک کردن

ب) روش های کشت و جمع آوری

ج) غربالگری

د) روشهای کشت، جمعآوری، خشک کردن، غربالگری و نگهداری صحیح از گیاه

13 - کدام گزینه صحیح نمیباشد؟

الف) افومالی: چیزی که عسل را در آن حل کنند

ب) اکتحال: مالیدن دوا بر پیشانی

ج) انکباب: بخور دادن با آب

د) بخور: استنشاق از دود دوا

14 - کدام گزینه واژه تحمیض را بیان میکند؟

الف) ترش کردن و شور کردن

ب) خرد کردن و ریز کردن

ج) بریان کردن و بو دادن

د) سرخ کردن و خشک کردن

15 - بهترین نوع لاک مغسول در بازار فعلی کدام است؟

الف) مغولی چاپدار

ب) هندی مهردار

ج) چینی موجدار

د) ایرانی ساده

16 - در یبوستهای معمولی کدام دارو ارجحیت بیشتری را دارد؟

الف) خاکشیر داغ

ب) برگ سنا

ج) شیرخشت

د) صبرزرد

17 - کدامیک از ترکیبات زیر، ترکیب اطریفل کبیر است؟

الف) صببلسان، شقاقل، زنجبیل به علاوه پایه اطریفل

ب) سلیخه، یوزیدان، دارفلفل، اسارون

ج) پایه اطریفل و دارفلفل، شقاقل، روزیدان، زنجبیل

د) دارچین، بوزیدان، شقاقل، زنجبیل

18 - تعداد غذاها بیشتر است یا دواها؟

الف) غذا

ب) دوا

ج) مساوی است

د) معدنیجات بیشتر است

19 - کدام گزینه در مورد مردابسنگ صحیح است؟

الف) ادویه مرکب

ب)دوای نباتی              

ج) دوای حیوانی

د) دوای معدنی

20 - ادویه غیرمعتدل در چند درجه ممکن است قرار بگیرد؟

الف) یک درجه          

ب) دو درجه                 

ج) سه درجه                                        

د) جهار درجه

21 - یک کیلوگرم چند مثقال است؟

الف) 10 مثقال                  

ب) 200 مثقال                

ج)  216 مثقال                           

د) هیچکدام

22 - ............ یعنی مانع حرکت مواد سیال مانند ............... و .................

الف) دابق، انزورت، زنجار         

ب) رادع، مورد، تاج ریزی        

ج) حالق، زرنیخ، موره       

د) لزج، عسل، سریش

23 - مضرات مصرف زیاد هل کدام است؟

الف) مضر برای معده        

ب) مضر برای روده             

ج) مضر دستگاه گوارش                    

د) مضر کبد

24 - جمله زیر از مزایای کدام گیاه دارویی میباشد؟ اشتها را تحریک میکند و عمل هضم غذا را بهبود میبخشد.

الف) هل                

ب) گزنه                      

ج) زعفران                 

د) رازیانه

25 - کدام از خواص لیموشیرین میباشد؟

 الف) رفع التهاب و عطش بیماران تبدار         

ب) تقویت کننده قلب         

ج) تقویت بینایی                

د) ضد تشنج

26 - کدام گیاه به طور کلی برای مجاری ادراری داروی مفیدی است؟

الف) زیتون         

ب) گلگاوزبان                 

ج) کندر                 

د) زنجبیل

27 - از شیره کدام گیاه به عنوان خوشبوکننده استفاده میشود؟

الف) کندر          

ب) کنجد               

ج) حنا                

د) ترخون

28 - خوردن این گیاه برای کسانی که اسهال دارند مضر میباشد:

الف) سیر         

ب) شیرخشت             

ج) پیاز             

د) پونه

29 - مهمترین خواص کندر چیست؟

الف) درمان کمخونی       

ب) تقویت حافظه و مرتفع کننده فراموشی          

ج) تقویت کننده اعصاب   

د) درمان بی خوابی

30 - مقدار کلسیم موجود در نصف پیمانه ............... 3 برابر شیر در همان مقدار است.

الف) کنجد                     

ب) زیتون                       

ج) زنجبیل                    

د) زعفران

31 - از کدام ادویه به عنوان آرامبخش نام برده میشود؟

الف) زنجبیل            

ب) دارچین            

ج) فلفل              

د) زردچوبه

32 - گیاهی علفی، پایا، ایستاده، با ریشه ضخیم به ارتفاع یک متر و از تیره هفت بندان کدام گیاه است؟

الف) کنگر                

ب) ریواس                 

ج) ریحان             

د) توت فرنگی

33 - ................. منبع بسیار خوب منیزیم که باعث افزایش سلامت قلب و راحتی ماهیچه و رگهای خونی میگردد.

الف) ریحان             

ب) ترخون                   

ج) رازیانه           

د) جعفری

34 - مصرف کدامیک از موارد زیر سبب لاغری، بیخوابی و اختلالات تنفسی میشود؟

الف) زیتون                   

ب) سیر                 

ج) دارچین        

د) زعفران

35 - مصرف اسطوخودوس برای چه کسانی مضر میباشد؟

الف) برای افراد کهنسال مناسب نیست               

ب) برای اشخاص صفراوی مزاج خوب نیست

ج) برای کودکان مضر میباشد                            

د) برای همه افراد توصیه میگردد

36 - به چه علت توت در کاهش ترس، عصبانیت و اضطراب موثر میباشد؟

الف) داشتن منیزیم بالا           

ب) داشتن انواع ویتامینهای گروه B        

ج) دارا بودن آنتی اکسیدان قوی    

د) داشتن کلسیم بسیار

37 - خاصیت دارا بودن ضد عفونت خون پیاز از چه منشأ میگیرد؟

الف) داشتن گوگرد         

ب) داشتن فسفر             

ج) دارا بودن سلنیوم             

د) داشتن آنتی اکسیدا

38 - گیاهی است چند ساله دارای ریزوم افقی – ساقه ضخیم – افراشته – 4 گوش و کرک های گزنده و پراکنده

الف) گزنه         

ب) ختمی                        

ج) کندر             

د) شیرخشت

39 - کدامیک از خواص جعفری نمیباشد؟

الف) آنتی اکسیدانی قوی است                               

ب) حفاظت در برابر آرتریت روماتوئید

ج) از بین برنده بوی بد دهان است                    

د) برای بیماری های کلیوی و کیسه صفرا بسیار مفید است

40 - زیاده روی در مصرف رازیانه چه عواقبی را در پی دارد؟

الف) سست کردن معده و تشنج آور           

ب) کاهش شدید فشار خون        

ج) ایجاد سردردهای شدید           

د) هیچکدام

این عناوین را هم بخوانید