دانلود رایگان نمونه سوالات کاربر گیاهان دارویی فنی حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات کاربر گیاهان دارویی فنی حرفه ای

برای پست امروز دانلود رایگان نمونه سوالات کاربر گیاهان دارویی فنی و حرفه ای برای آزمون آنلاین یا تئوری خدمت شما عزیزان آماده شده است.سوالات تستی کاربر گیاهان دارویی پیش روی شما فقط به عنوان نمونه سوال و آشنایی است و با توجه به آموخته های خود در کلاس می توانید به آن ها پاسخ دهید.

1 - کدامیک از خواص همیشه بهار بااهمیت تر از بقیه است؟

الف)تعریق

ب)مدر

ج)ملین

د)قاعده‌آور

2 - کدامیک از طبایع زیر سود بیشتری از گیاه همیشه بهار میبرند؟

الف)دموی مزاج

ب)صفرایی مزاج

ج)بلغمی مزاج

د)سوداوی مزاج

3 - مصلح جودوسر کدام است؟

الف)گندم

ب)عدس

ج)ماش

د)زیره

4 - جهت درمان غلبه سودا کدام گروه از گیاهان زیر مناسبتر است؟

الف) گل سرخ، هوفاریقون، افسنتین، صبرزرد، شیرینبیان، دارچین، زنجبیل

ب) بادیان، نعنا، مرزنجوش، رزماری، سورنجان، هندوانه ابوجهل، اسپند

ج) قرقات، چای مکه، عناب، بنفشه، خرفه، سرکه، ابغوره، تمرهندی

د) ریشه کاسنی، گل ختمی، گل بنفشه، عناب، شاهتوت، مارتیغال

5 - ترکیب دارویی خارخسک 100 ، خارشتری 100 گرم، ناخنک 30 گرم، بابونه 15 گرم، افسنطین 20 گرم را برای درمان کدامیک از موارد زیر مناسبتر میدانید؟

الف)چربی خون

ب)افسردگی

ج)سنگ کلیه

د)میگرن

6 - از خواص دارویی چای ترش کدام مورد میباشد؟

الف)کاهنده فشار خون

ب)دفع سنگهای صفراوی

ج)مسکن درد

د)هیچکدام

7 - مواد موثره کلگوره از کدام دسته میباشند؟

الف)تلخ معطر

ب) تلخ خالص

ج) تلخ گس

د) گلیکوزیدهای تلخ

8 - بیماری به شما مراجعه میکند و دارای زخم معده و فشار خون بالا است کدامیک از گیاهان زیر را به او پیشنهاد میکنید؟

الف)شیرین بیان

ب)اسفرزه

ج)برگ سنا

د)اسطوخودوس

9 - خاصیت ضد تهوع مربوط به کدامیک از گیاهان زیر است؟

الف)زنجبیل

ب)سپستان

ج)گل گاوزبان ایرانی

د)موارد الف و ب

10 - گل محمدی 10 گرم، اسطوخودوس 10 گرم، پونه آسای بنیالودی 20 گرم + رزماری 10 گرم به صورت دم کرده برای کدامیک از مشکلات زیر مناسب است؟

الف)ضد افسردگی

ب)قاعده‌آور

ج)دفع رسوبات ادراری

د)هیچ کدام

11 - تریاق در طب سنتی یعنی:

الف) ضد التهاب

ب) ضد خونریزی

ج) ضد سم

د) ضد آلرژی

12 - شایعترین علت مصرف فلوس چیست؟

الف) پاکسازی اخلاط

ب) ملین

ج) ضد ورم

د) اشتها آور

13 - مهمترین مکانیسم اثر شیرین بیان کدام است؟

الف) ضد التهاب

ب) صفراآور

ج) ضد سرفه

د) تونیک

14 - اصلی ترین عوارض شیرین بیان چیست؟

الف) افت فشار خون

ب) افت پتاسیم خون

ج) بالا رفتن فشار خون

د) ب و ج

15 - ماده موثره دم اسب چیست؟

الف) ساپونین

ب)کاسکوتین

ج) اکی ستونین

د) سینارین

16 - کدام یک از گیاهان زیر جزو صفرا آورها نیستند؟

الف) کنگر فرنگی

ب)مریم گلی

ج) شاتره

د)شیرین بیان

17 - کدامیک از گیاهان زیر جزو گروه محرک عصبی نیستند؟

الف) کولا

ب) قهوه

ج) نعناع فلفلی

د) شاه پسند

18 - کدامیک جرو گروه آرامبخش نیستند؟

الف) جنیکو

ب) زوفا

ج) گل ساعتی

د) بابونه

19 - مهمترین اثر تانن ها در انسان چیست؟

الف) ضدعفونی کننده

ب) قبض

ج) کاهنده تعریق

د) سرطان زایی

20 - گیاه مامیران را با توجه به وجود آلکالوئید موجود در آم میتوان در ............. مصرف کرد.

الف) فسار خون

ب) اسپاسم گوارشی

ج) عفونت ها

د) ترک مواد مخدر

21 - گیاه زوفا از چه خانواده ای است و گروه درمانی آن کدام است؟

الف) lamiaceae - ضدعفونی کننده و خلط آور

ب) asteraceae - ضد التهاب

ج) apiaceae – مسکن و تقویت معده

د) boraginaceae – ضد التهاب

22 - مواد اولیه تهیه کرم چیست؟

الف) آب

ب)جوشانده

ج)موم

د)عرق

23 - مواد موثره گل ختمی – ریشه سنبل الطیب – برگ بادرنجبویه به ترتیب به چه روشی استخراج میشود؟

الف)دم کرده – دم کرده – دم کرده

ب)دم کرده – جوشانده – دم کرده

ج )جوشانده – جوشانه – جوشانده

د) دم کرده – دم کرده – جوشانده

24 - برای تهیه شربت سرماخوردگی اطفال از کدام گیاه استفاده میشود؟

الف)بابونه

ب) آویشن

ج) رازیانه

د) بومادران

25 - عمر قفس های تنتور چند سال است؟

الف) یک سال

ب) 6 ماه 

ج) 2 سال

د) هیچ کدام

26 - کدام یک از گیاهان زیر باعث افزایش ادرار نمیشود؟

الف)دم اسب

ب) جعفری

ج) جونیبر

د) یونجه زرد

27 - مهمترین اثرات بلوط کدام است؟

الف)کاهش دهنده چربی و ضد باکتری

ب)ضد باکتری – قابض

ج)قابض و تونیک

د)هیچ کدام

28 - کدام گیاه دارای اثرات درمانی صفرابری و کاهنده چربی خون میباشد؟

الف)باباآدم

ب)پیاز

ج)گل گندم

د)کنگر فرنگی

29 - اسانس کدام یک از گیاهان زیر دارای اثر ضد افسردگی میباشد؟

الف)مریم گلی

ب)رازیانه

ج)آویشن

د)نارنج

30 - براساس آمار سازمان جهانی بهداشت حدود چند درصد جمعیت دنیا از گیاهان دارویی استفاده میکنند؟

الف)40 درصد

ب)80 درصد

ج)70 درصد

د)60 درصد

31 - کدام یک از گیاهان زیر تقویت کننده گوارشی (بیتر)هستند؟

الف)انیسون

ب)دارچین

ج)جنتیانا

د)پنیرک

32 - اسانس کامازولن در کدام گیاه وجود دارد؟

الف) رازیانه

ب) انیسون

ج) مریم گلی

د) بومادران

33 - روغن کدام یک از گیاهان زیر در درمان موضعی اگزماهای پوستی کاربرد دارد؟

الف) کیسه کشیش

ب) بنفشه

ج) بادرنجبویه

د)گزنه

34 - مهمترین اثرات دانه‌های این گیاه پایین آورنده قند خون و خلط آور میباشد؟

الف) شنبلیله

ب) شاهتره

ج) کاسنی

د) باباآدم

35 - از روغن کدام گیاه برای سوختگی و زخم استفاده میشود؟

الف) گزنه

ب) اکلیل کوهی

ج) ژرانیوم

د) هوفاریقون

36 - مهمترین کاربرد گیاه عشقه در دستگاه ..... است.

الف) اعصاب

ب) تنفسی

ج) قلبی و عروقی

د) گوارش

37 - مهمترین کاربرد پسیلیوم چیست؟

الف) اسهال خونی

ب) یبوست مزمن

ج) سندروم روده تحریک پذیر

د) همه موارد

38 - در کدام یک از موارد زیر مصرف ترب ممنوع می باشد؟

الف)سنگ کیسه صفرا

ب) بیماری های تنفسی

ج) بیماری های گوارشی

د) بیماری های پوست و مو

39 - کدام گزینه زیر در درمان جوش باعث سرباز کردن جوش ها و ترمیم آنها میشوند؟

الف) دانه کتان و بلوط

ب) بابونه و بومادران

ج) باریجه و همیشه بهار

د) هیچکدام

40 - بسته های کوچکی از ژلاتین ساخته شده‌اند و دارای فرآورده های طبی یا عصاره های گیاهی به مقدار لازم میباشند و به دلیل داشتن پوشش از نور، هوا و رطوبت در امان میمانند، چه نام دارند؟

الف)چای های کیسه ای

ب) شیاف ها

ج) گرانول ها

د)کپسول ها

 

این عناوین را هم بخوانید