آموزشگاه ورزمان,مراقبت زیبایی,مراقبت پوست,نمونه سوال,دانلود رایگان نمونه سوالات مشاوره مراقبت های پوست مو زیبایی و تناسب اندام فنی و حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات مشاوره مراقبت های پوست مو زیبایی و تناسب اندام فنی و حرفه ای

برای پست امروز دانلود رایگان نمونه سوالات مشاوره مراقبت های پوست مو زیبایی و تناسب اندام فنی و حرفه ای برای آزمون آنلاین یا تئوری خدمت شما عزیزان آماده شده است.سوالات تستی مشاوره مراقبت های پوست مو زیبایی و تناسب اندام پیش روی شما فقط به عنوان نمونه سوال و آشنایی است و با توجه به آموخته های خود در کلاس می توانید به آن ها پاسخ دهید.

1- کدامیک از تعاریف زیر صحیح است ؟
1 - پاک کردن Cleaning به معنی کاهش بار میکروبی وسایل می باشد
2 - گندزدایی Disinfection به معنی زدودن مواد قابل شستشو با آب است
3 - سترون سازی Sterilization به معنی کاهش بار میکروبی وسایل می باشد
4 - سترون سازی Sterilization به معنی از بین بردن تمامی ارگانیسم ها می باشد

2 - جمله صحیح را انتخاب کنید ؟
1 - گندزدایی شامل شستشوی وسایل با آب می باشد
2 - در گندزدایی فقط بایستی از مواد شیمیایی استفاده کرد
3 - سترون سازی (استریلیزاسیون) فقط به وسیله دستگاه امکان پذیر است
4 - سترون سازی (استریلیزاسیون) به وسیله روش های فیزیکی یا شیمیایی امکان پذیر است

3 - زدودن مواد قابل شستشو با آب از روی سطح وسایل کدام تعریف زیر است ؟
Decontamination - 1
Antiseptic - 2
Sanitizer - 3
Cleaning - 4

4 - کدامیک تعریف یک ماده ضدعفونی کننده مناسب است ؟
1 - قابلیت حل شدن در آب آن کم باشد
2 - قابلیت ترکیب با مواد آلی را داشته باشد
3 - خاصیت میکروب کشی در غلظت های بالا داشته باشد
4 - پایداری و حفظ قدرت ضد میکروبی در طول زمان داشته باشد

5 - کدام جمله زیر در مورد ترکیب مواد ضد میکروبی صحیح است ؟
1 -  در تمام موارد منجربه اثر مهاری آنها روی یکدیگر و کاهش اثر می گردد
2 - در تمام مواد منجربه افزایش اثر بخشی روی تمام میکروارگانیسم ها می گردد
3 - می تواند منجر به افزایش اثربخشی روی برخی ارگانیسم ها و کاهش اثر بخشی روی دیگر ارگانیسم ها گردد
4 - بهتر است از ترکیب یک ماده فعال و یک ماده غیر موثر روی میکروارگانیسم ها کمک بگیریم

6 - کدام ترکیب زیر در گروه ضدعفونی کننده های وسیع الطیف قرار نمی گیرد؟
1 - پراکسید هیدروژن
2 - گلوتارآلدئید
3 - فنل 
4 - پراستیک اسید

7 - کدامیک در گروه ضدعفونی کننده های متوسط الطیف قرار دارد؟
1 - فنل
2 - الکل 
3 - ترکیبات آمونیوم
4 - فرمالدئید

8 - کدام فاکتور زیر نقطه ضعف بزرگتری برای یک ماده ضدعفونی محسوب می گردد؟
1 - فاقد اثر بوبری باشد
2 - گران قیمت باشد
3 - دارای اثر خورندگی و تغییر رنگ ابزار گردد
4 - در استفاده طولانی مدت باعث ایجاد سویه های مقاوم گردد

9 - کدامیک از ترکیبات ضدعفونی زیر در صورت ورود به حفرات بدن می تواند منجربه خونریزی و تورم غشاهای مخاط گردد؟
1 - الکل
2 -  تنتورید 
3 - فرمالدئید
4 - فنل

10 - کدامیک از ترکیبات زیر کارسینوژن (سرطان زا) می باشد و نباید با آن تماس مستقیم داشت ؟
1 - بتادین
2 - فرمالین
3 - هگزاکلروفن
PCMX - 4

11 - کدامیک از ترکیبات ضدعفونی زیر برای پاک کردن سطوح (زمین ، دیوار) کاربرد دارد ؟
1 - دتول
2 - ترکیبات آمونیوم (سورفکتانت)
3 - اتیلن اکساید
4 - فرمالین

12 - کدام ترکیب ضد عفونی کننده زیر غیر سمی و غیر التهاب آور است ؟
1 - گلوتارآلدئید
2 - گزیلنول
3 - پوویدون آیوداین 
4 - پارابون ها

13 - ترکیب معمول ضد عفونی دست جراحان کدام است؟
1 - ترکیبات آمونیوم
2 - تیول
3 - کلرهگزیدین
4 - دتول

14 - کدامیک از تنظیمات زیر برای فور (حرارت خشک) صحیح است ؟
1 - 160  درجه نیم ساعت
2 - 170 درجه نیم ساعت
3 - 180 درجه یک ساعت
4 - 160 درجه دو ساعت

15 - منظور از استیلیزاسیون سریع Rapid Heat Transfer کدام مورد زیر است ؟
1 - 160 درجه یک ساعت
2 - 180 درجه یک ساعت
3 - 170 درجه دو ساعت
4 - 190 درجه 10 دقیقه

16 - موثرترین و متداول ترین و قابل اعتماد ترین روش برای استریلیزاسیون کدام است ؟
1 - ترکیب چند ضد عفونی کننده شیمیایی
2 - فور
3 - اتیلن اکساید
4 -اتوکلاو

17 - کدامیک از موارد زیر را می توان از معایب سترون سازی با اتوکلاو نام برد؟
1 - عدم توانایی سترون سازی مایعات
2 - عمق نفوذ کم به ابزار و وسایل
3 - کند شدن وسایل برنده و باقی ماندن رطوبت در بسته ها
4 - عدم توانایی سترون سازی مواد پلاستیکی

18 - روش سترون سازی فوق سریع Flash Sterilization در اتوکلاو کدام روش زیر است ؟
1 - درجه حرارت 160 -فشار 40 پوند-زمان 15 دقیقه
2 - درجه حرارت 134 -فشار 60 پوند-زمان 3 دقیقه
3 - درجه حرارت 180 -فشار 60 پوند-زمان 10 دقیقه
4 - درجه حرارت 146 -فشار 20 پوند-زمان 15 دقیقه

19 - مهمترین خطر کاربرد روش اتوکلاو اتیلن اکساید کدام یک از موارد زیر است ؟
1 - کند شدن وسایل تیز و برنده و تغییر رنگ آنها
2 - خط سمیت تنفسی برای کاربر آن
3 - قابلیت اشتعال در اثر تماس با هوا
4 - فرار بودن گاز و تاثیر کم بر وسایل

20 - کدام یک از عوارض باقی ماندن اتیلن اکساید روی وسایل جراحی و بیهوشی و کاتتر نیست ؟
1 - التهاب نای و حنجره
2 - همولیز
3 - سوختگی صورت
4 - ایجاد لک موضعی

21 - مناسب ترین روش برای ضدعفونی وسایل جراحی و کاتتر عروقی کدام است؟
1 - ضدعفونی سطح بالا
2 - استریلیزاسیون
3 - ضدعفونی سطح متوسط
4 - گندزدایی

22 - مناسب ترین روش برای ضدعفونی ست بی هوشی کدام است ؟
1 - ضدعفونی سطح پایین
2 - فور
3 - اتوکلاو
4 - گندزدایی سطح متوسط

23 - روش مناسب ضدعفونی درجه حرارت( ترمومتر) حمام، دستگاه فشارخون، دستگاه نوار قلب، انکوباتور، دستگاه شوک قلبی کدام است ؟
1 - ضدعفونی سطح پایین
2 - ضدعفونی سطح متوسط
3 - ضدعفونی سطح بالا
4 - گندزدایی

24 -اگر شما در بخش گوارش بیمارستان شاغل باشید قطعات آندوسکوپی که قابل اتوکلاو نباشند را چگونه ضدعفونی می کنید؟
1 - گلوتارآلدئید
2 - فرمالین
3 - اتیلن اکساید
4 - محلول ید در الکل (تنتور)

25 - کدام تعریف زیر در مورد اثر ضد عفونی کنندگی فرمالدئید صحیح است ؟
1 - با غلظت 2% اثر گندزدایی سطح بالا دارد
2 - با غلظت 1% اثر گندزدایی سطح بالا دارد
3 - با غلظت 5% اثر گندزدایی سطح متوسط دارد
4 - بسته به غلظت آن 8- 1 % دارای اثر سطح پایین تا سطح بالا متغیر است

26 - کدامیک از ترکیبات زیر را در پوست خشک تجویز نمی کنیم ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

27 - احساس کشیدگی در سطح پوست بلافاصله پس از حمام ویژگی کدام نوع پوست است ؟
1 - نرمال
2 - مختلط
3 - خشک
4 - چرب

28 - عموما پوست های چرب ......... هستند ؟
1 - نازک
2 - نرمال
3 - خیلی نازک
4 - ضخیم

29 - عموما پوست های خشک......... هستند ؟
1 - نرمال
2 - نازک
3 - خیلی نازک
4 - ضخیم

30 - علائم پیری و چروک پوست در کدامیک از انواع پوست زودتر بروز پیدا می کند ؟
1 - نرمال
2 - مختلط
3 - چرب
4 - خشک

31 - برای بهبود کمدون، کدامیک مناسب است ؟
1 - دزن 
2 - هیدرودرمی
3 - مادون قرمز
4 - هیچکدام

32 - راه عمده جذب پوست از چه طریقی است؟
1 - منافذ پوست
2 - منافذ عرق
3 - هیچکدام
4 - هر دو

33 - بیشترین تغییرات پوست با بالا رفتن سن مربوط به کدام لایه است؟
1 - هیپودرم
2 - درم
3 - اپیدرم 
4 - شاخی

34 - محصولات مناسب پوست چرب کدام است؟
Dry - 1
Oil free - 2
Oily - 3
4 - همه موارد

35 - صابونهای اسیدی مناسب چه نوع پوست هایی هستند؟
1 - چرب
2 - خیلی چرب
3 - خشک 
4 - جوش دار

36 - کدام گزینه صحیح است ؟
1 - با استفاده از دزن در دستگاه هیدرودرمی می توان رطوبت را به لایه های عمق پوست رساند
2 - با استفاده از گالوانیک در دستگاه هیدرودرمی می توان چربی های پوست را تمیز کرد
3 - با استفاده از گالوانیک در دستگاه هیدرودرمی می توان رطوبت را به لایه های عمقی پوست رساند
4 - با استفاده از دزن در دستگاه هیدرودرمی می توان پوست را ویتامینه کرد

37 - کدام ترتیب زیر صحیح است ؟
1 - ماسک گذاری-هیدرودرمی-مرطوب کننده
2 - مرطوب کننده-هیدرودرمی-ماسک گذاری
3 - هیدرودرمی-مرطوب کننده-ماسک گذاری
4 - هیدرودرمی-ماسک گذاری- مرطوب کننده

38 - کدام عامل زیر با شدت بروز آکنه ارتباط ندارد ؟
1 - هورمونها
2 - رژیم غذایی
3 - سیگار 
4 - شغل

39 - کدام گزینه در مورد آکنه صحیح است ؟
1 - افزایش تولید سبوم تحت تاثیر هورمونهای زنانه است
2 - افزایش تولید سبوم در زمان یائسگی بیشتر می شود
3 - افزایش تولید سبوم تحت تاثیر هورمونهای مردانه است
4 - افزایش تولید سبوم ارتباطی با سیستم هورمونی ندارد

40 - در خانم های جوان با آکنه چک کردن کدام یک ازهورمون های زیر مهمتر است ؟
1- هورمونهای زنانه
2 - هورمونهای مردانه
3 - هورمونهای تیروئیدی
4 - هورمونهای غیرجنسی

این عناوین را هم بخوانید