آموزشگاه ورزمان,کاربرماساژ,دانلود رایگان نمونه سوالات کاربر ماساژ فنی و حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات کاربر ماساژ فنی و حرفه ای

برای پست امروز دانلود رایگان نمونه سوالات کاربر ماساژ فنی و حرفه ای برای آزمون آنلاین یا تئوری خدمت شما عزیزان آماده شده است.سوالات تستی کاربر ماساژ فنی و حرفه ای که پیش روی شما فقط به عنوان نمونه سوال و آشنایی است و با توجه به آموخته های خود در کلاس می توانید به آن ها پاسخ دهید.

1- کدام یک از موارد زیر جزء اصول قبل از شروع ماساژ می - باشد؟
الف drapping
ب پوشیدن دستکش -
ج - پخش روغن روی بدن
د - گرفتن ناخن ماسور
2 - دمای مناسب و رنگ نور لامپ اتاق ماساژ چگونه باید باشد؟
الف - 25 درجه سانتیگراد - قرمز
ب - 22 الی 26 درجه سانتیگراد - نور ملایم
ج - 30 درجه سانتیگراد - آبی
د - 30 درجه سانتیگراد - سبز ملایم
3 - استاندارد طول و عرض تخت ماساژ به ترتیب چند سانتی متر می باشد؟
الف - 200-65 الی 70
ب - 200-70 الی 80
ج - 150-40 الی 45
د - 190-60 الی 55
4 - چوب استیک ماساژ که از ابزار های تکمیلی ماساژ می باشد به چه دلیل و در چه تکنیک هایی استفاده می شود؟
الف - فشاری - پیشگیری از آسیب ماسور
ب - نوازشی - پیشگیری از آسیب ماسور
ج - ضربه ای - پیشگیری از آسیب ماسور
د - لرزشی - پشگیری از آسیب ماسور
5 - تعریف سلامت چیست؟
الف - حالت رفاه کامل جسمانی روانی و اجتماعی است
ب - عدم وجود بیماری
ج - حالت رفاه کامل جسمانی روانی و اجتماعی نه صرفا فقدان بیماری یا معلولیت
د - فردی که یتواند از پس کارهای روزمره خویش برآید
6 - تعریف انسان سالم کدام گزینه می باشد؟
الف - فردی که در مسیر درست زندگی قرار دارد
ب - فردی که در مسیر رشد طبیعی قرار گرفته باشد و نیازهای ضروری خویش را تامین کنند .
ج - حالت رفاه کامل جسمانى، روانى و اجتماعى است، نه صرفاً فقدان بیمارى یا معلولیت
د - به معنی صرفا سلامت جسمانی می باشد .
7 - کدام یک از گزینه های زیر جزء شایعترین نوع بیماری های شغلی حرفه ماساژ می باشد؟
الف - کمر درد
ب - ناراحتی قلبی
ج - ضعف بینایی
د - آسم
8 - کدام یک از موارد زیر جزء عوارض ناشی از فشار روحی و روانی در محیط کار نمی باشد؟
الف - فشار روحی
ب - نارضایتی شغلی
ج - افسردگی
د - آلرژی ها
9 - کدام یک از موارد زیر جزء عوامل اثر گذار بر سلامت شاغلین می باشد؟
الف - شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیکی
ب - وراثتی، اکتسابی، ارگونومیکی
ج - فیزیکی، وراثتی، شیمیایی
د - ارگونومیکی، شیمیایی، وراثتی
10 - کدام یک از موارد زیر جزء مهم ترین اصول مشتری مداری می باشد؟
الف - دریافت وجه قبل از انجام خدمات
ب - نگهداری مشتری راحت تر از جذب مشتری است
ج - مشتری حرف اول و آخر را می زند .
د - احترام در همه جا برای همه مشتریان ضروری است
11 -  بهترین روشی که می توان به بیماری های شخص ماساژ گیرنده پی برد کدام است؟
الف - فرم شرح حال
ب - مصاحبه حضوری
ج - حین ماساژ
د - حالت ظاهری فرد ماساژ گیرنده
12 - قدرت عضلانی چیست؟
الف - توانایی عضله جهت اعمال نیرو علیه یک مقاومت
ب - جابجایی در واحد زمان
ج - تغییرات سرعت در واحد زمان
د - توانایی در اکسیژن رسانی به عضلات حین کار
13 - کدام گزینه در مورد تمرینات PNF صحیح می باشد؟
الف - شامل تمرینات کششی و مقاومتی است
ب - شامل تمرینات استقامتی و سرعتی است
ج - شامل تمرینات چابکی است
د - شامل تمرینات سرعتی و چابکی است
14 - تمرینات اینتروال به چه معناست؟
الف - تمرینات متناوب
ب - تمرینات قدرتی
ج - تمرینات سرعتی
د - تمرینات انعطاف پذیری
15 - کدام یک از تمرینات زیر جزء انواع تمرینات کششی نمی باشد؟
الف - کششی پرتابی
ب - ایزومتریک
ج - PNF
د  - دویدن طولانی مدت( فارتلگ)
16 - کدام یک از گزینه های زیر به عنوان سریعترین و موثر ترین روش توسعه انعطاف پذیری ایستا و غیر فعال شناسایی می شود؟
الف - حرکات کششی پرتابی
ب - PNF
ج - ایزومتریک
د - حرکات کششی پویا
17 - کدام گزینه در مورد تعادل صحیح نیست؟
الف - به دو نوع ایستا و پویا تقسیم می شود
ب - تعادل ایستا مانند اجرای حرکت لی لی
ج - به معنی حفظ بدن در فضا است
د - تعادل پویا مانند حرکت بارفیکس یا پارالل
18 - کدام یک از موارد زیر از روش های آرام سازی ذهنی نمی باشد؟
الف - تصویر سازی دهنی
ب - مدیتیشن
ج - یوگا
د - یومی هو
19 - کدام گزینه در زمینه تصویر سازی ذهنی صحیح نمی باشد؟
الف - یک تکنیک مدیتیشن است
ب - این تکنیک با تمرکز بر جسم می تواند باعث کاهش ضربان قلب، کاهش فشار خون و تغییر در امواج مغزی گردد.
ج - تکنیکی روان شناختی است و تاثیری بر بهبود بیماری های جسمانی ندارد
د - سبب کاهش درد میشود
20 - کدام گزینه در باره تمرینات استقامتی صحیح نیست؟
الف - به دو دسته تمرینات استقامت هوازی و بی هوازی تقسیم میشوند
ب - تمرینات هوازی با شدت پایین و در مدت زمان طولانی انجام می شود
ج - بدن طی تمرینات هوازی در هر سطحی بطور پیوسته از اکسیژن استفاده مینماید.
د - تمرینات هوازی با شدت بالا و در مدت زمان کوتاه انجام می شود.
21 - کدام گزینه در مورد استقامت صحیح نیست؟
الف - تمرینات استقامتی به دو دسته عمومی و موضعی تقسیم بندی می شوند
ب - تمرینات استقامت عمومی در جهت تقویت سیستم قلبی عروق انجام می شود
ج - تمرینات استقامتی موضعی به تقویت یک یا چند دسته از عضلات می پردازد
د - تمرینات استقامتی عمومی به تقویت یک یا چند دسته عضلات می پردازد و بر تقویت سیستم قلبی عروقی اثر دارد
22 - استقامت عضلانی به چه معنی است؟
الف - توانایی ادامه دادن فعالیت بدنی را استقامت گویند
ب - میزان جابه جایی در واحد زمان
ج - توانایی عضله جهت اعمال نیرو علیه یک مقاومت
د - میزان سرعت در واحد زمان
23 - کدام گزینه در مورد قدرت عضلانی صحیح نیست؟
الف - به دو نوع ایستا و پویا تقسیم می گردد.
ب - قدرت ایستا به معنی انقباض های عضلانی در برابر مقاومت ثابت و غیر قابل حرکت است و در حالی که تنش عضله گسترش می یابد، تغییری در طول آن ظاهر نمی شود.
ج - انقباض هایی هستند که طول عضله هنگام بلند کردن جسم ثابتی تغییر می کند
د - در انقباض درون گرا طول عضله بلند می شود
24 - کدام گزینه در مورد تعریف استقامت قلبی عروقی صحیح است؟
الف - حداکثر تلاشی که یک فرد می تواند در مدتی طولانی اعمال کند و ظرفیتش در جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن محدود نشود را استقامت قلبی عروقی گویند.
ب - توانایی عضلات برای تکرار یک حرکت معین و مشابه در مقابل یک وزنه
ج - توانایی یک گروه از عضلات برای انقباض مداوم یا تداوم و تناوب ایجاد انقباض برای دوره زمانی طولانی
د - عبارت است از توانایی بدن یا قسمتی از بدن برای اعمال نیرو
25 - چابکی به چه معنا است؟
الف - میزان جابه جایی در واحد زمان
ب - به توانایی تغییر سریع و ناگهانی جهت حرکت و سرعت همراه با حفظ تعادل گفته می شود.
ج - میزان سرعت در واحد زمان
د - حداکثر دامنه حرکتی یک عضو
26 - کدام یک جزء سطوح اصلی بدن نیست؟
الف - ساجیتال
ب - فرونتال
ج - مرکز ثقل
د - هوریزنتال
27 - سطح عرضی یا فرونتال، بدن را به دو نیمه ...............و...............تقسیم می کند.
الف - بالایی پایینی
ب - جلویی عقبی
ج - چپ راست
د - داخلی خارجی
28 - حرکت چرخش به داخل مچ دست چه نام دارد؟
الف - سوپینیشن
ب - پروتراکشن
ج - پرونیشن
د - ریتراکشن
29 - حرکت چرخش سر به طرفین حول کدام س انجام می شود؟
الف - هوریزنتال
ب - ساجیتال
ج - فرونتال
د - مدیال
30 - به نقطه طلاقی محورهای بدن چه می گویند؟
الف - مرکز ثقل
ب - محور فرونتال
ج - محور ساجیتال
د - محور ورتیکال
31 - کدام گزینه شامل مجموعه عضلات همسترینگ نمی باشد؟
الف - دوسر رانی
ب - دوقلو
ج - نیم وتری
د - نیم غشائی
32 - کدام یک از عضلات زیر جزء عضلات بالا تنه است؟
الف - جناغی چنبری پستانی
ب - ساقی قدامی
ج - سرینی
د - همسترینگ
33 - انقباض همزمان کدام عضله سبب خم شدن سر به جلو می شود؟
الف - ذوزنقه ای
ب - جناغی چنبری پستانی
ج - دوسر بازویی
د - سه سر بازویی
34 - به ترتیب وظیفه عضله دو سر بازویی و سه سر بازویی نسبت به مفصل شانه چیست؟
الف - بازکننده تاکننده
ب - دور کننده نزدیک کننده
ج - تاکننده بازکننده
د - نزدیک کننده دور کننده
35 - کدام یک از گزینه های زیر از عضلات جلوی ران می باشد؟
الف - چهار سر
ب - سرینی
ج - همسترینگ
د - دو قلو
36 - تعداد استخوان های انگشتان هر دست چقدر است و انگشت شست چند بند دارد؟
الف - 16 - 3
ب - 14 - 3
ج - 16 - 2
د - 14 - 2
37 - تاندون آشیل کدام عضله را به استخوان پاشنه متصل می کند؟
الف - دو قلو
ب - چهار سر
ج - راست رانی
د - همسترینگ
38 - طنابی که عضله را به استخوان و استخوان را به استخوان وصل می کند به ترتیب چه نام دارد؟
الف تاندون - - رباط یا لیگامان
ب - رباط - تاندون یا زرپی
ج - رباط - تاندون یا زرد پی
د - زرد پی یا تاندون - زرد پی یا تاندون
39 -کدام گزینه در مورد عضله همسترینگ غلط می باشد؟
الف - بازکننده ران
ب - خم کننده زانو
ج - شامل 3 عضله می باشد
د - عضله نعلی شامل مجموعه عضلات همسترینگ است
40- استخوان های ساق پا چه نام دارند؟
الف - درشت نی و نازک نی
ب - زند زبرین - زند زیرین
ج - میخی - مکعبی
د - پاشنه - نخودی

این عناوین را هم بخوانید