آموزشگاه ورزمان,محصولات آرایشی و بهداشتی,دانلود رایگان نمونه سوالات استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها فنی و حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها فنی و حرفه ای

برای پست امروز دانلود رایگان نمونه سوالات استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها فنی و حرفه ای برای آزمون آنلاین یا تئوری خدمت شما عزیزان آماده شده است.سوالات تستی استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها فنی و حرفه ای که پیش روی شما فقط به عنوان نمونه سوال و آشنایی است و با توجه به آموخته های خود در کلاس می توانید به آن ها پاسخ دهید.

1- از بین انواع فراورده های زیر کدامیک مناسب پوست خشک است ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم 
4 - پماد

2 - کدامیک از فراورده های زیر مناسب پوست بسیار خشک است ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

3 - کدامیک از فراورده های زیر مناسب نواحی چین دار و زیر بغل است ؟
1 - لوسیون 
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

4 - کدامیک از فراورده های زیر در ترکیبات آرایشی و زیبایی کاربرد ندارد ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

5 - کدامیک از ترکیبات زیر مناسب پوست چرب است ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

6 - تونرهای حاوی الکل مناسب کدامیک از انواع پوست هستند ؟
1 - نرمال
2 - چرب
3 - خشک
4 - مختلط

7 - کدامیک از فراورده های زیر قابل شستشو با آب نیست ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

8 - کدامیک از فراورده های زیر مناسب برای ترکیبات مرطوب کننده است ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

9 - کدامیک از شوینده های زیر گزینه ایده آل پاک کنندگی محسوب می شوند ؟
1 - تونر
2 - شامپو
3 - صابون
4 - سیندت

10 - کدامیک از ترکیبات زیر دارای بیشترین اثر مرطوب کنندگی است ؟
1 - لوسیون
2 - تونر
3 - کرم
4 - پماد

11 - کدامیک تعریف مناسب کرم هست ؟
1 - روغن در آب
2 - آب در روغن
3 - نیمه جامد محلول در آب
4 -آب و الکل

12 - کدامیک تعریف مناسب پماد هست ؟
1 - روغن در آب
2 - آب در روغن
3 - نیمه جامد محلول در آب
4 - آب و الکل

13 - کدامیک تعریف مناسب ژل هست ؟
1 - روغن در آب
2 - آب در روغن 
3 - نیمه جامد محلول در آب
4 - آب و الکل

14 - کدامیک تعریف مناسب تونر هست ؟
1 - روغن در آب
2 - آب در روغن
3 - نیمه جامد محلول در آب
4 - آب و الکل

15 - در کدام ترکیب زیر سرعت نفوذ به پوست سریعتر است ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

16 - در کدام ترکیب زیر سرعت نفوذ به پوست کند و آهسته است ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

17 - کدامیک از ترکیبات زیر را در پوست خشک تجویز نمی کنیم ؟
1 - لوسیون
2 - ژل
3 - کرم
4 - پماد

18 - احساس کشیدگی در سطح پوست بلافاصله پس از حمام ویژگی کدام نوع پوست است ؟
1 - نرمال
2 - مختلط
3 - خشک
4 - چرب

19 - عموما پوست های چرب ......... هستند ؟
1 - نازک
2 - نرمال
3 - خیلی نازک
4 - ضخیم

20 - عموما پوست های خشک......... هستند ؟
1 - نرمال
2 - نازک
3 - خیلی نازک
4 - ضخیم

21 - علائم پیری و چروک پوست در کدامیک از انواع پوست زودتر بروز پیدا می کند ؟
1 - نرمال
2 - مختلط
3 - چرب
4 -خشک

22 - کدامیک از انواع پوست دیرتر علائم پیری و چروک را بروز می دهند ؟
1 - مختلط
2 - نرمال
3 - چرب
4 - خشک

23 - قرمز شدن سریع پوست در مواجهه با عوامل طبیعی مثل نور آفتاب و محصولات آرایشی ویژگی کدام نوع پوست است ؟
1 - نرمال
2 - مختلط
3 - حساس
4 - خشک

24 - مصرف کرم ضد آفتاب در کدام نوع پوست توصیه می گردد؟
1 - نرمال
2 - چرب
3 - خشک
4 - تمام انواع پوست

25 - نیاز به تجدید کرم ضد آفتاب در مواجهه دایم با نور خورشید به چه صورت است ؟
1 - روزی یکبار
2 - روزی دو بار
3 - روزی سه بار
4 - هر 3 ساعت یکبار

26 - در حالت عادی یک پوست نرمال ععد محافظتی کرم ضد آفتاب حداقل چند باید باشد ؟
1 - 25
2 - 50
3 - 900
4 - 100

27 - در پوستهای حساس و آسیب دیده حداقل عدد محافظتی ضد آفتاب SPF چند است
1 - 25
2 - 50
3 - 90
4 - 100

28 - پس از انجام لیزر و لایه برداری در پوست ملتهب عدد محافظتی ضد آفتاب SPF چند است ؟
1 - 25
2 - 50
3 - 60
4 - 90

29 - به فردی که برای اسکی بازی می رود پیشنهاد چه عدد محافظتی ضد آفتاب SPF می دهید ؟
1 - 25
2 - 30
3 - 50
4 - 90

30 - به ضد آفتاب هایی که جذب پوست نشده و فقط در سطح پوست قرار می گیرند چه می گویند ؟
1 - ضد آفتاب خاص
2 - ضد آفتاب ضد آب
3 - ضد آفتاب فیزیکی
4 -ضد آفتاب شیمیایی

31 - به ضد آفتاب هایی که جذب پوست شده و عمل می کنند چه می گویند؟
1 - ضد آفتاب خاص
2 - ضد آفتاب شیمیایی
3 - ضد آفتاب فیزیکی
4 - ضد آفتاب ضد آب

32 - به شناگران و افرادی که به ساحل دریا می روند کدام ضد آفتاب را پیشنهاد می کنید ؟
1- ضد آفتاب فیزیکی
2 - ضد آفتاب ضد آب
3 - ضد آفتاب شیمیایی
4 - ضد آفتاب خاص

33 - برای زنان باردار و کودکان زیر 2 سال کدام ضد آفتاب را پیشنهاد می کنید ؟
1 - ضد آفتاب فیزیکی
2 - ضد آفتاب ضد لک
3 - ضد آفتاب شیمیایی
4 - ضد آفتاب ضد آب

34 - کدامیک از موارد در رنگ پوست موثر نیست؟
1 - ملانین
2 - تغذیه
3 - آفتاب
4 - 1و 3

35 - غدد سباسه در کدام لایه قرار دارد؟
1 - لایه اپیدرم
2 - لایه هیپودرم
3 - لایه درم 
4 - لایه روپوست

36 - کدام لایه در حفظ دمای بدن نقش دارد؟
1 - درم
2 - هیپودرم
3 - اپیدرم
4 - هیچکدام

37 - ملانوسیتها در لایه ..................... وجود دارند؟
1 - درم
2 - هیپودرم
3 - اپیدرم
4 - هر سه

38 - عامل اصلی استحکام پوست چیست ؟
1 - الاستین
2 - کلاژن
3 - عضلات
4 - هر سه مورد

39 - برای بهبود کمدون، کدامیک مناسب است ؟
1 - دزن
2 - هیدرودرمی
3 - مادون قرمز
4 - هیچکدام
40 - چربی مترشحه از غدد چربی چه نام دارد ؟
1 - کلوئید
2 - سبوم
3 - کراتین
4 - کوتیکول             

این عناوین را هم بخوانید