آموزشگاه ورزمان,دستگاه زیبایی,تناسب اندام,دانلود رایگان نمونه سوالات کاربرد دستگاه های رایج در زیبایی و تناسب اندام فنی و حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات کاربرد دستگاه های رایج در زیبایی و تناسب اندام فنی و حرفه ای

برای پست امروز دانلود رایگان نمونه سوالات دستگاه های رایج در زیبایی و تناسب اندام فنی و حرفه ای برای آزمون آنلاین یا تئوری خدمت شما عزیزان آماده شده است.سوالات تستی دستگاه های رایج در زیبایی و تناسب اندام فنی و حرفه ای که پیش روی شما فقط به عنوان نمونه سوال و آشنایی است و با توجه به آموخته های خود در کلاس می توانید به آن ها پاسخ دهید.

 

1- چنانچه مراحل سلولیت از 1 تا 4 باشد. به سوال زیر پاسخ دهید ؟
خانمی به شما مراجعه می کند. در حالت ایستاده و دراز کشیده سطح پوست بالای ران صاف بوده ولی پس از
pintch test ظاهر پوست حالت پرتقالی پیدا می کند به نظر شما در چه مرحله ای از سلولیت است ؟
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4

2 - چنانچه مراحل سلولیت از 1 تا 4 باشد. به سوال زیر پاسخ دهید ؟
خانمی به شما مراجعه نموده است . در حالت خوابیده سطح پوست صاف است ولی در حالت ایستاده بدون pintch test ظاهر پوست پرتقالی است. در کدام مرحله سلولیت است ؟
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4

3 - چنانچه مراحل سلولیت از 1 تا 4 باشد. به سوال زیر پاسخ دهید ؟
خانمی به شما مراجعه کرده است. در حالت خوابیده و ایستاده در هر دو حالت ظاهر پوست پرتقالی بالای ران مشهود است. در کدام مرحله از سلولیت می باشد ؟
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4

4 - چنانچه مراحل سلولیت از 1 تا 4 باشد. به سوال زیر پاسخ دهید ؟
خانمی به شما مراجعه نموده است . در حالت خوابیده و ایستاده ظاهر پوست صاف می باشد و بعد از pintch test نیز شواهدی از پوست پرتقالی شدن پوست دیده نمی شود در چه مرحله ای از سلولیت می تواند باشد ؟
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4

5 - در روش های درمانی برای بهبود سلولیت در کدام یک از روش های زیر از امواج اولتراسوند برای درمان استفاده می شود ؟
1 - کرایولیپولیز
2 - کاویتاسیون
3 - کربوکسی تراپی
4 - رادیوفرکونسی

6 - در روش های درمانی برای بهبود سلولیت و چاقی موضعی در کدام یک از امواج الکترومغناطیس برای بهبود سلولیت استفاده می شود ؟
1 - کاویتاسیون
2 - رادیوفرکونسی
3 - کربوکسی تراپی
4 - کرایولیپولیز

7 - در روش های بهبود سلولیت و چاقی موضعی در کدام یک از روش ها از سرد کردن و انجماد بافت استفاده می شود؟
1 - کاریتاسیون
2 - کرایولیپولیز
3 - کربوکسی تراپی
4 - اندرمولوژی

8 - در کدام یک از روش های بهبود سلولیت و چاقی موضعی از روش مکانیکی و وکیوم ماساژ استفاده می شود ؟
1 - کاریتاسیون
2 - کرایولیپولیز
3 - کربوکسی تراپی
4 - اندرمولوژی

9 - در کدام یک از روش های بهبود سلولیت و چاقی موضعی از گاز CO2 و اثرات آن در درمان سلولیت استفاده می شود؟
1 - کاویتاسیون
2 - کربوکسی تراپی
3 - رادیوفرکونسی
4 - اندرمولوژی

10 - در کدام یک از روش های درمانی زیر از تزریق با دوز کم داروها برای درمان سلولیت و چاقی موضعی استفاده می شود؟
1 - کاویتاسیون
2 - کربوکسی تراپی
3 - مزوتراپی
4 - رادیوفرکونسی

11 - کدام یک از روش های درمانی زیر در درمان سلولیت به اثر مفیدی بر روی شلی پوست دارد و باعث سفتی پوست tighteniry می شود ؟
1 - رادیوفرکونسی
2 - کاویتاسیون
3 - کرایولیپولیز
4 -اندرمولوژی

12 - کدام یک از اثرات شناخته شده در ایجاد سلولیت در خانم ها است ؟
1 - تغییرات بافت همبند
2 - تفاوت تغییرات ساختمانی پوست در دو جنس
3 - ژنتیک
4 - همه موارد

13 - کدام یک از علل ایجاد سلولیت در خانم ها می باشد ؟
1 - ژنتیک و عوامل ارثی
2 - عوامل هورمونی
3 - نحوه زندگی (روش زندگی)
4 - همه موارد

14 - در کدامیک از روش های درمانی سلولیت از اثر گرمایی در درمان سلولیت و چاقی موضعی استفاده می شود ؟
1 - کرایولیپولیز
2 - رادیوفرکونسی
3 - لیپولیز
4 - مورد 2و 3

15 - برای ارزیابی چاقی از کدام فاکتوربیشتر استفاده می شود ؟
1 -  قد 
2 - High وزن 
3 - Weigh نسبت
4 - BMI نسبت BMI

16 - بر اساس BMI یا شاخص توان بدنی تعریف چاقی عبارتست از :
1 - بر اساس BMI بالاتر از 20 گفته می شود
2 - بر اساس BMI بالاتر از 25 گفته می شود
3 - ر اساس BMI بالاتر از 30 گفته می شود
4 - بر اساس BMI بالاتر از 40 گفته می شود

17 - کدام یک از عوامل زمینه ساز برای سلولیت می باشد ؟
1 - عوامل هورمونی مثل استروژن
2 - ژنتیک
3 - عدم تعادل رژیم غذایی
4 - همه موارد

18 - کدام یک از موارد کنترااندیکاسیون یا منع مصرف کاویتاسیون در درمان سلولیت می باشد؟
1 - کبد چرب
2 - چربی خون بالا
3 - فرد کم تحرک ، عدم همکاری در رعایت رژیم غذایی و انجام ورزشی
4 - همه موارد

19 - کدام یک از موارد کنترااندیکاسیون استفاده از RF یا رادیوفرکونسی می باشد ؟
1 - بارداری
2 - ایمپلنت
3 - بیماری قلبی شدید
4 - همه موارد

20 - کدام یک از کنترااندیکاسیون های کرایولیپولیز می باشد ؟
1 - ارداری
2 - بیماریهای کبدی و کلیوی شدید
3 - کهیر سرمایی
4 - همه موارد

21 - کدام یک از اعمال بافت چربی می باشد ؟
1 - عایق حرارتی
2 - منبع ذخیره انرژی
3 - تولید هورمون
4 - همه موارد

22 - کدام گزینه درست است ؟
1 - چربی سفید حاوی یک قطره بزرگ چربی در سیتوپلاسم می باشد که هسته را کنار زده و هسته در محیط سلول است
2 - چربی قهوه ای حاوی یک قطره بزرگ چربی و یک هسته در محیط سلول می باشد
3 - مقدار میتوکندری های چربی قهوه ای از سفید کمتر است
4 - سلول های چربی سفید پلی گونال ( چند وجهی) بوده ولی سلول های چربی قهوه ای کروی شکل هستند

23 - کدام گزینه جز سبب شناسی سلولیت محسوب می شود؟
1 - تجمع مواد توکسیک در بافت
2 - هیپرتروفی و افزایش سایز سلول های چربی
3 - اختلال در گردش خون بافت
4 - همه موارد

24 - کدام یک از موارد زیر فرد را مستعد ابتلا به سلولیت می کند؟
1 - شیوه زندگی غیر فعال
2 - افزایش وزن و چاقی
3 - استفاده از داروهای ضد بارداری، هورمونی،استروژنی
4 - همه موارد

25 - کدام گزینه نادرست است ؟
1 - در برخورد با سلولیت، کاهش مصرف نمک مفید است
2 - سلولیت با تغییرات هورمون استروژن بطور مستقیم مرتبط است
3 - در سلولیت بر اثر وارد آوردن فشار بر نواحی مبتلا هیچگونه دردی ایجاد نمی شود
4 - سلولیت اغلب جنس زن را شامل می شود

26 - کدام یک از موارد زیر به عنوان رژیم غذایی صحیح برای بهبود سلولیت توصیه می شود؟
1 - مصرف آب فراوان جهت پاکسازی بدن از سموم
2 - مصرف میوه و سبزیجات حاوی آنتی اکسیدان ها
3 - کاهش مصرف نمک
4 - همه موارد

27 - گزینه صحیح را انتخاب نمایید رژیم غذایی برای سلولیت:
1 - رژیم غذایی با کالری پایین باشد
2 - پرهیز از مصرف الکل و سیگار
3 -  مصرف آب فراوان
4 - همه موارد

28 - گزینه صحیح کدام است ؟
1 - در کویتیشن امواج اولتراسوند سبب تشکیل حباب های ریز در اطراف سلول های چربی شده و سبب متلاشی شدن آنها می شود
2 - در رادیوفرکونسی با ایجاد گرما افزایش سوخت و سازدر سلول های چربی داریم
3 - در کربوکسی تراپی از گاز CO2 برای درمان سلولیت استفاده می شود
4 - همه موارد

29 - در درمان سلولیت چنانچه سفت شدن همزمان پوست مد نظر باشد اضافه کردن کدام یک از موارد زیر می تواند خیلی موثر باشد؟
1 - RF
2 - LPG
3 - لیزر لیپولیز
4 - هیچ کدام

30 - سلول های چربی در کدام لایه از لایه های پوست قرار گرفته اند؟
1 - اپیدرم
2 - درم
3 - هیپودرم
4 - هر سه مورد

31 - کدام یک در رابطه با فیزیولوژی و اعمال پوست صحیح میباشد؟
1 - غدد عرق در پوست باعث تنظیم دما و حرارت بدن می شود
2 - سطح خارجی پوست به علت خاصیت اسیدی آن میکروب کشی است و باعث جلوگیری از ورود میکروبها به پوست می شود
3 - پوست عامل برقراری تعادل و حفظ کنترل آب بدن می باشد
4 - همه موارد

32 - کدام یک در رابطه با عملکرد پوست صحیح می باشد؟
1 - تنظیم درجه حرارت پوست
2 - جلوگیری از ورود میکروبها
3 - حفظ رطوبت پوست
4 - همه موارد

33 - بیشترین ضخامت اپیدرم در کدام ناحیه است؟
1 - پلک
2 - کف دست و پا
3 - لب ها
4 - گردن

34 - ترتیب لایه های اپیدرم از سطح به عمق کدام گزینه است ؟
1 - لایه شاخی-لایه دانه دار-لایه خاردار-لایه بازال
2 - لایه شاخی-لایه خاردار-لایه دانه دار-لایه بازال
3 - لایه بازال-لایه خاردار-لایه شاخی-لایه دانه دار
4 - لایه دانه دار-لایه شاخی-لایه بازال-لایه خاردار

35 - کدام لایه پوست نقش مهمی در الاستیسته و قوام پوست دارد؟
1 - اپیدرم
2 - درم 
3 - هیپودرم(باف تچربی)
4 - لایه شاخی

36 - به طور میانگین مدت زمان دوره رشد و ترمیم اپیدرم چه قدر است ؟
1 - یک هفته
2 - دو هفته 
3 - سه هفته
4 - چهار هفته

37 - کدام یک از لایه های اپیدرم لایه ی مرده محسوب می شود؟
1 - لایه دانه دار
2 - لایه شاخی
3 - لایه خاردار
4 - لایه بازال

38 - کدام یک در لایه درم دیده می شود ؟
1 - کلاژن
2 - فولیکول مو
3 - عروق خونی
4 - همه موارد

39 - نازکترین ضخامت اپیدرم در کدام ناحیه است؟
1 - کف دست و پا
2 - پشت یا کتف
3 - پیشانی
4 - پلک ها

40 - کدام یک از سلول های اپیدرم مسئول تولید رنگدانه ملانین می باشد؟
1 - کراتینوسیت ها (سلول سنگفرشی)
2 - ملانوسیت ها
3 - سلول های لانگرهانس
4 - سلول مرکل

این عناوین را هم بخوانید